Stavební práce

Zemní práce včetně jímek a přípojek, základové desky, hydroizolace, hrubé stavby včetně stropu (prefabrikovaný či systémový), komíny, vnitřní omítky, fasády, hrubé podlahy (betonové, anhydritové). Subdodavatelsky zajišťujeme veškeré instalace.

z důvodu nestabilního podloží bylo nutno osadit žumpu betonovou

vsakovací jímka

.