Základové desky

Realizujeme od jednoduchých základových desek až po náročnější zakládání staveb ve složitém terénu či suterénních staveb. V rámci zemních prací zajišťujeme napojení na veřejné síťe a uložení jímek pro septiky, vodovoní šachty, vsakovací jímky, akumulační nádrže dešťové vody…
Cena základové desky se pohybuje od 1.600,-/m2. Cena je stanovena na 1 m2 základové desky v rovném terénu, běžného geologického podloží.

.