Základové desky

Realizujeme od jednoduchých základových desek až po náročnější zakládání staveb ve složitém terénu či suterénních staveb. V rámci zemních prací zajišťujeme napojení na veřejné síťe a uložení jímek pro septiky, vodovodní šachty, vsakovací jímky, akumulační nádrže dešťové vody…
Cena základové desky se pohybuje od 1.900,-/m2. Cena je stanovena na 1 m2 základové desky v rovném terénu, běžného geologického podloží a použití standardních materiálů. Přesnou kalkulaci sestavíme na základě dodané projektové dokumentace.

.