Březno – zámková dlažba

Velmi kvalitní zámková dlažba k rodinnému domu v Březně s velkým důrazem klienta na detail. Klientem byla vybrána velmi kvalitní cihelná dlažba. Hlavním požadavkem klienta bylo vytvoření obrubníků z téhož materiálu, která byli navíc zaobleného tvaru. Vzhledem k vícenásobným výškovým rozdílům na pozemku klienta bylo náročné dodržet optimální sklony dlažby k zaručení odvodnění…

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

Březno - realizece zámková dlažba

.