Odolena Voda – realizace prefabrikované rodinné domy

Na základě požadavku klienta na akutní nutnost bydlení bylo vzhledem k časové náročnosti a ročnímu období navržena změna konstrukčního systému domu na dům z prefabrikovaných dílů. Jednalo se o výstabu domu ve svažitém terénu, kde suterén domu byl veřešen za pomoci opěrných stěn včetně samostatné garáče. Zvolená konstrukce umožnila významné skrácení času výstavby. Zároveň byl ve stanoveném termínudodány instalace a zeteplení objektu. Cena se oproti klasickému systému navýšila cca o 6%.

Odolena Voda - realizace prefabrikované rodinné domy

Odolena Voda - realizace prefabrikované rodinné domy

Odolena Voda - realizace prefabrikované rodinné domy

Odolena Voda - realizace prefabrikované rodinné domy

Odolena Voda - realizace prefabrikované rodinné domy

.