Realizujeme od jednoduchých základových desek až po náročnější zakládání staveb ve složitém terénu či suterénních staveb. V rámci zemních prací zajišťujeme napojení na veřejné síťe a uložení jímek pro septiky, vodovodní šachty, vsakovací jímky, akumulační nádrže dešťové vody… Cena základové desky se pohybuje od 1.900,-/m2. Cena je stanovena na 1...
Více informací .