Naše realizace

Březno – opěrná stěna proti sesuvu

Z původního požadavku klienta na realizaci terasy se po naší návštěvě a zjištění že se pozemeky na kterých stojí objekt klienta a okolni domy nachází na vysoké navážce s viditelnými deformacemi u sousedních objektů bylo přistoupeno po vzájemné komunikaci s klientem za přizváni statika k realizacimasivní opěrné stěny stabilizující novou terasu. Navíc byli práce rozšířeny o dodávku zahradního domku, novách zahradních rozvodů včetně akumulační jímky, parkovací stání a chodníky k objektu. Vzhledm k rozsahu díla a neexistující projektové dolumentaci byl...
Více informací .

Odolena Voda – realizace prefabrikované rodinné domy

Na základě požadavku klienta na akutní nutnost bydlení bylo vzhledem k časové náročnosti a ročnímu období navržena změna konstrukčního systému domu na dům z prefabrikovaných dílů. Jednalo se o výstabu domu ve svažitém terénu, kde suterén domu byl veřešen za pomoci opěrných stěn včetně samostatné garáče. Zvolená konstrukce umožnila významné skrácení času výstavby. Zároveň byl ve stanoveném termínudodány instalace a zeteplení objektu. Cena se oproti klasickému systému navýšila cca o 6%....
Více informací .